Per Markussen

Ο Per εργάζεται σήμερα ως υπεύθυνος απασχόλησης, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Επιπρόσθετα ο Per είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς Fitness Presenters στον κόσμο, πραγματοποιώντας περιοδείες στον κόσμο για πάνω από 20 χρόνια. Ως επαγγελματίας Fitness Presenter, ο Per έχει αναπτύξει έναν μοναδικό τρόπο διδασκαλίας που συνδυάζετε με τον ατέρμονο ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα και τη χαρά του. Έχει τροποποιήσει και αναπτύξει το δικό του ειδικό σύστημα διδασκαλίας με τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, που βασίζεται στη σκανδιναβική μεθοδολογία. Ως σύμβουλος απασχόλησης, η εξειδίκευσή του αφορούσε την αγορά εργασίας, ταιριάζοντας τις ανάγκες των εργοδοτών με τα προφίλ των εκάστοτε εργαζομένων, με σκοπό οι εργαζόμενοι να βρουν την κατάλληλη δουλειά για αυτούς. Στα πλαίσια αυτού, ένα σημαντικό & απαραίτητο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αποδοχής των διαφορών, καθώς το υπόβαθρο, η κουλτούρα και η ομαδικότητα επηρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους. Ως Συντονιστής Ανθρώπινου Δυναμικού στο ICA Gruppen, υπήρξε υπεύθυνος οργάνωσης συνεντεύξεων μεταξύ των διαφόρων διευθυντικών στελεχών και πιθανών υποψηφίων. Διεξήγαγε εσωτερικές συνεντεύξεις ενώ παράλληλα συνεργαζόταν με εξωτερικό ψυχολόγο σχετικά αξιολόγηση της καταλληλόλητας των υποψηφίων. Είχε την ευθύνη επίλυσης ερωτήσεων καθώς και τη διεξαγωγή υγειονομικών αξιολογήσεων στους εργαζόμενους. Υπήρξε υπεύθυνος δημιουργίας του προφίλ απαιτήσεων, διαφημίσεις και προώθησης. Λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ εξωτερικών εταιρειών πρόσληψης και εσωτερικών αναγκών της ICA. Ακόμα δημιούργησε ένα σχέδιο δράσης (το Health Line) προκειμένου να αυξηθεί η σωματική και ψυχική «υγεία» των εργαζομένων στο Κέντρο Πληροφορικής. Επιπλέον, δημιούργησε ένα σχέδιο δράσης για τον τρόπο οργάνωσης συναντήσεων με το προσωπικό, το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων, προτάσεις για παρακολούθηση κ.λπ. Διευρύνοντας τον προαναφερθέντα τομέα, είναι Brand Ambassador και υπεύθυνος για την εξεύρεση ταλέντων σε όλη την Ευρώπη. Η εξειδίκευσή του είναι το σουηδικό εργατικό δίκαιο, η προπονητική, η αντιστοίχιση υποψηφίων καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών.Ο Per κατέχει το Aspire to Inspire & the Work it Out SRL, μια διεθνή εταιρεία συμβουλευτικής με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, τις ομιλίες παρακίνησης, την υγεία, τα διεθνή έργα, τις στρατηγικές εταιρειών και τη δημιουργία brands. Στον ίδιο τομέα μέχρι το 2016 εργάστηκε ως Διεθνής Συντονιστής Ανθρώπινου Δυναμικού & Project Manager, στο World Class στη Ρουμανία. Οι αρμοδιότητές του ήταν η ανάπτυξη όλων των ομαδικών δραστηριοτήτων κατάρτισης σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, αυξάνοντας την ποιότητα 700 εκπαιδευτών της εταιρείας, με σκοπό την απόκτηση του υψηλότερου διεθνές προτύπου, την ανάπτυξη στρατηγικών, την ενίσχυση του brand παγκοσμίως, τη δημιουργία νέων τάξεων και project καθώς και την ανάπτυξη πρακτικών πρόσληψης. Υπήρξε επίσης υπεύθυνος καθοδήγησης ανθρώπινου δυναμικού. Ο Per ίδρυσε την πρώτη διεθνώς φημισμένη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης & υγείας της Ρουμανίας. Σχεδίασε όλα τα προγράμματα και δημιούργησε μια ομάδα διεθνών. Σήμερα το σχολείο είναι ο πιο επιτυχημένος εκπαιδευτικός οργανισμός στη Ρουμανία και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εκτός από τον αρχικό ιδρυτικό ρόλο του, επικεντρώθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό και τη στελέχωση, τη διατήρηση, την πρόσληψη, τον προϋπολογισμό, την καθοδήγηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη της εταιρείας στο σύνολό της. Η δουλειά του στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, μέχρι το 2010 περιελάβανε την καθοδήγηση των ατόμων που αναζητούσαν εργασία στην αγορά. Ο σκοπός ήταν η στοχευμένη ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των ατόμων. Ο Per κατεύθυνε τους υποψηφίους αναφορικά με τη διαθεσιμότητα της αγοράς, τον τρόπο προσέγγισης & τον τρόπο γραφής συνοδευτικών επιστολών. Παράλληλα βοηθούσε στη σύνθεση των βιογραφικά και να δώσει συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας. Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του είναι να επικοινωνεί ενεργά με τους εργοδότες προκειμένου να διατηρεί και να αναπτύσσει λειτουργικές σχέσεις με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. Την ίδια περίοδο ο Per ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευσή υποψηφίων στους τομείς της χρηματοδότησης, της λογιστικής και της διαχείρισης. Αυτό περιλάμβανε την εύρεση των κατάλληλων δεξιοτήτων για το τρέχον προφίλ απαιτήσεων και τη διασφάλιση της ροής των υποψηφίων. Ακόμα υπήρξε υπεύθυνος για τη ροή των υποψηφίων στον επιχειρηματικό τομέα μέσω ενεργού μάρκετινγκ με τη μορφή διαφήμισης, συμμετοχής σε ημερίδες εργασίας κλπ. Ως ηγέτης στον τομέα της εσωτερικής κατάρτισης, όπου ο σκοπός ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επίβλεψη/καθοδήγηση υπαρχόντων κατευθυντήριων γραμμών, σχεδίασε μια σειρά διαλέξεων/εργαστηρίων με επίκεντρο την υγεία/διατροφή, την έμπνευση, τα κίνητρα και τη διαχείριση του άγχους.