Ιουλία Δεσποινούδη

Η Ιουλία ασχολείται επιχειρηματικά και συμβουλευτικά με το χώρο του Fitness. Έχει σπουδάσει χρηματοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο κομμάτι του business development, συνεργαζόμενη με εταιρείες και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και είναι εκπαιδεύτρια και σύμβουλος σε προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα (incubation programs) και στην απασχολησιμότητα (soft skills). Είναι απόφοιτος της Base Training και η αγάπη της για το Fitness και το well- being, την οδήγησε να ασχοληθεί με το χώρο αυτό σε ποικίλα επίπεδα.