Ίων Μάγκος

Ο Ίων είναι απόφοιτος βασικού πτυχίου της BASE TRAINING. Επαγγελματίας Personal Trainer & Yoga instructor. Διπλωματούχος κολλεγίου marketing. Πρωταθλητής σε κλασικό αθλητισμό και επαγγελματίας στο modeling σε εξωτερικό και εσωτερικό. Ανήκει στους ανερχόμενους και ξεχωριστούς γυμναστές με πολλά ιδιαίτερα στοιχεία στο μάθημα του. Βοηθός καθηγητή και προπονητής στον τομέα φυσικής κατάστασης των φοιτητών της BASE TRAINING.